Category Archives: Uncategorized

Hướng dẫn hàn nối cáp quang và lắp đặt vào ODF quang

Quy trình hàn nối cáp quang

Hàn nối cáp quang và lắp đặt vào ODF quang là một kỹ thuật, một công việc quan trọng trong quá trình thi công và lắp đặt hệ thống mạng truyền dẫn quang. Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng lưới cáp quang, việc hàn nối cáp quang chính xác và lắp đặt vào